Rehabilitacja jest drogą do zdrowia dla seniora, odgrywa kluczową rolę poprawiając kondycję psychiczną jak i podnosi jakość życia. Choroby jakie towarzyszą osobom w podeszłym wieku mogą siać spustoszenie w ich organizmie, dlatego tak ważne są systematyczne ćwiczenia. Istotną rolę w życiu seniora odgrywa dobrze dobrana rehabilitacja, ponieważ wraz z wiekiem obniża się sprawność fizyczna. Wraz z wiekiem pojawiają się również zaburzenia fizjologii snu a regularna aktywność fizyczna poprawia jego jakość.

W rehabilitacji geriatrycznej możemy wyróżnić trzy podstawowe formy tj.:

  1. Rehabilitacja prewencyjna, czyli taka, która w dalszym ciągu będzie podtrzymywać dotychczasową sprawność fizyczną
  2. Rehabilitacja ogólna, czyli taka, która będzie skierowana do osób przewlekle chorych
  3. Rehabilitacja celowana, czyli taka, która będzie indywidualnie dobierana do potrzeb osoby starszej uwzględniając jej stan zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia proponuje następujące reguły aktywności fizycznej dla osób starszych:

  1. Indywidualny i grupowy charakter zajęć
  2. Różnorodność
  3. Regularnie wykonywać ćwiczenia
  4. Ćwiczenia powinny sprawiać radość i odprężenie
  5. Interdyscyplinarny charakter terapii

Formy aktywności fizycznej

Aktywność fizyczną możemy podzielić na: grupową oraz indywidualną.

Ćwiczenia realizowane w formie grupowej dają ogromne korzyści osobom w podeszłym wieku. Działają mobilizująco, przede wszystkim seniorzy motywują się wzajemnie do ćwiczeń, nawiązują nowe kontakty, wspierają się wzajemnie i podnoszą na duchu, chociaż na chwilę zapominają o problemach dnia codziennego. Ćwiczenia grupowe, ponadto, że są formą aktywności fizycznej pełnią jeden z istotnych czynników zapobiegających samotności i izolacji społecznej, która jest często spotykana w tej grupie wiekowej.

Rehabilitacja seniora nie tylko ważna dla ciała, ale także i dla ducha

Rehabilitacja w Domu Seniora ProAltum prowadzona w formie indywidualnej umożliwia ciągłe monitorowanie oraz dopasowanie jak najlepszej terapii do stale zmieniającego się stanu zdrowia seniora. Terapia ulega modyfikacjom wraz z poprawiającym się stanem zdrowia. Na początku rehabilitacji stawiamy cel, do którego będziemy dążyć np.: osiągnięcie pełnego stanu zdrowia, maksymalne usprawnienie, powrót do samodzielnego funkcjonowania, a czasami jedynie zmniejszenie dyskomfortu w chorobie. Dzięki odpowiedniej rehabilitacji seniorów oraz regularnym ćwiczeniom jesteśmy w stanie opóźnić bądź zapobiec zaburzeniom równowagi i koordynacji, które są istotnym czynnikiem ryzyka upadków. Zapewniamy bardzo indywidualne podejście, terapia jest całkowicie dostosowana do potrzeb seniora jak i jego stanu zdrowia.