Aktywność ruchowa należy do najważniejszych czynników mających na celu utrzymanie odpowiedniej kondycji oraz poprawę zdrowia u osób starszych. Dobrana i prowadzona w odpowiedni sposób kształtuje prawidłowe postawy prozdrowotne oraz pomaga cieszyć się sprawnością przez długi czas.

Dlaczego aktywność fizyczna seniorów jest tak ważna?

Aktywność ruchowa osób starszych pełni wiele funkcji, np. zdrowotnych, stymulacyjnych czy adaptacyjnych organizmu. Wśród nich do najważniejszych w przypadku seniorów należy funkcja profilaktyczna, ponieważ regularny ruch, dostosowany do ich możliwości, może prowadzić do zmniejszonej zapadalności na wiele groźnych chorób, takich jak np. schorzeń sercowo-naczyniowych, udaru, nadciśnienia tętniczego, osteoporozy czy cukrzycy. Systematyczna aktywność fizyczna ma również bezpośredni wpływ na utrzymanie odpowiedniej wagi, a co za tym idzie – dobrego stanu stawów (zwłaszcza tych najbardziej obciążonych), kręgosłupa oraz mięśni. Ćwiczenia, regularne spacery czy inne formy ruchu wspomagają układ krwionośny i oddechowy człowieka, co może zapobiegać zaburzeniom poznawczym oraz chorobom otępiennym.

Skuteczna rehabilitacja osób starszych

Choroby, urazy oraz wiek mają istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, zwłaszcza u osób starszych. Aktywność fizyczna stanowi podstawę skutecznej rehabilitacji po zabiegach operacyjnych, różnorodnych urazach oraz chorobach zmuszających do długotrwałego unieruchomienia w łóżku (zawał, udar). Systematyczne ćwiczenia oraz stopniowe wprowadzanie aktywności ruchowej, na miarę możliwości osoby starszej, wpływają na szybszą rekonwalescencję, dlatego rehabilitacja jest tak ważna. Oprócz znacznej poprawy stanu fizycznego taka aktywność zwiększa u seniorów niezwykle dla nich ważne poczucie niezależności i bezpieczeństwa. Ponadto wspólne ćwiczenia czy uprawianie aktywności ruchowej z osobami w podobnym wieku nie tylko stanowi formę spędzania wolnego czasu, lecz także pozwala podtrzymać relacje społeczne mające korzystny wpływ na ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zdrowa aktywność fizyczna seniorów

Dobór aktywności fizycznej, tj. jej rodzaj, intensywność oraz częstotliwość, powinien być dokonywany w oparciu o możliwości oraz stan zdrowia osoby starszej. Światowa Organizacja Zdrowia w celu utrzymania stanu zdrowia rekomenduje co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności tygodniowo lub 75 minut ćwiczeń o wysokiej intensywności. Natomiast w celu poprawy wydolności i sprawności należy te wartości podwoić. Chcąc zapobiec często spotykanym spadkom mobilizacji lub zainteresowania, aktywność fizyczna powinna być ciekawa dla ćwiczących. Bardzo skutecznym oraz coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem mającym na celu utrzymanie stałego zainteresowani, są ćwiczenia realizowane w formie grupowej, ponieważ ruch z innymi to nie tylko doskonały czynnik mobilizacyjny, lecz także świetny czas na zawieranie znajomości.

Do podstawowych form aktywności fizycznej z powodzeniem realizowanych wśród osób starszych zalicza się marsze, aerobik, nordic walking, taniec oraz ćwiczenia z wykorzystaniem odpowiednich przyrządów typu hantle, taśmy, piłki, laski gimnastyczne lub rowery stacjonarne.