Starzenie się jest naturalnym i powszechnym procesem w życiu człowieka, który niesie ze sobą wiele nowych zmian i wyzwań. W tym okresie seniorowi mogą towarzyszyć różne trudne emocje związane z przemijaniem, utratą zdrowia bądź bliskich, jak również samotnością. Osoby starsze szczególnie potrzebują wsparcia, dlatego ważne jest, aby wiedzieć w jaki sposób go udzielać.

Jakie są potrzeby seniora?

Aby móc jak najlepiej wspierać osoby starsze należy najpierw poznać ich potrzeby:

  1. Potrzeby fizjologiczne takie jak głód, higiena, sen, wydalanie to podstawy, które utrzymują funkcje życiowe człowieka. Z wielu powodów, osoby starsze mogą nie być w stanie same o nie zadbać. Zapewnienie ciepła, opieki zdrowotnej, wyżywienia czy odpowiedniej pomocy w utrzymaniu czystości seniora zdecydowanie poprawi jego komfort życia.
  2. Potrzeba bezpieczeństwa jest kolejnym ważnym aspektem dla seniora. Wraz z wiekiem pogarsza się stan zdrowia, a co za tym idzie, pojawia się strach, lęk i obawa przed tym, że nikt mu nie pomoże. Aby osoba starsza czuła się bezpiecznie, należy utwierdzić ją w przekonaniu, że może liczyć na wsparcie rodziny, przyjaciół bądź opiekunów w każdej możliwej sytuacji.
  3. Potrzeba przynależności, uznania i samorealizacji to potrzeby społeczne, które mogą być zaspokojone poczuciem, że senior jest ważny dla innych ludzi i może dać im coś od siebie, a nie być tylko biernym odbiorcą działań. Spotkania oraz rozmowy z bliskimi są jednymi z najskuteczniejszych sposobów, aby upewnić seniora, że jest dla nas ważny, potrzebny a co najważniejsze, że nie jest samotny.

Senior i jego emocje – jak wspierać?

Osoby starsze często zmagają się z wieloma chorobami fizycznymi, jak również psychicznymi, upośledzającymi funkcje kognitywne takie jak pamięć, postrzeganie rzeczywistości i koncentrację. Osłabienie sprawności prowadzi do uzależnienia od innych osób oraz do frustracji z powodu własnej niesamodzielności.

Seniorzy boją się samotności, nietolerancji, wyeliminowania ich z aktywnego życia zawodowego i społecznego, mają poczucie nieprzydatności. Nie zawsze wiadomo, jak im pomóc, czego im potrzeba, jak się do nich odnosić, by nie ranić ich uczuć. Dlatego tak ważne jest, aby skupiać się na komunikacji, również tej niewerbalnej, zwanej mową ciała. Nieodpowiednia, nachalna próba pomocy może skutkować wycofaniem i lękiem. Zawsze należy przeanalizować czy dany sposób wsparcia nie przekracza granic seniora i nie spowoduje większego poczucia zależności od innej osoby.

Jeśli Twój bliski potrzebuje opieki, ale nie jesteś w stanie mu jej zapewnić zachęcamy do skorzystania z pomocy Domu Seniora ProAltum. Wyspecjalizowani opiekunowie, personel medyczny oraz szeroka gama korzyści płynących z umieszczenia osoby starszej w domu opieki wpłynie pozytywnie na jej jakość życia.