Niektóre osoby starsze nie mogą być samodzielne i wymagają ciągłej opieki ze strony najbliższych, osób wykwalifikowanych lub specjalistycznych ośrodków. W takiej sytuacji warto dowiedzieć się komu i na jakich warunkach przysługuje odpowiednie wsparcie finansowe. Czym jest zasiłek opiekuńczy i jak należy się o niego starać?

Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną

Przychodzi taki czas, że bliskie nam osoby, dziadkowie i rodzice, którzy niegdyś troskliwie opiekowali się nami już od pierwszych dni życia, sami w pewnym momencie potrzebują fizycznego oraz psychicznego wsparcia z naszej strony. Wraz z wiekiem ich kondycja staje się coraz słabsza, narządy zmysłów zaczynają zawodzić, a ogólny stan zdrowia zmusza do częstszych wizyt u lekarza czy w szpitalu. Niektórzy seniorzy w wyniku ciężkich chorób zostają częściowo lub całkowicie unieruchomieni w łóżkach. To właśnie wtedy szczególnie ważne jest otoczenie ich troskliwą opieką, tak by w miarę możliwości mogli wracać do zdrowia.

Sposób opieki nad osobą starszą jest zależny od stopnia niepełnosprawności oraz zaawansowania choroby. W przypadku seniorów z niewielkimi ograniczeniami ruchowymi wystarczy codzienna wizyta, wspólne przygotowanie listy i przyniesienie zakupów, drobne porządki albo przygotowanie wypisanej przez lekarza porcji leków na poszczególne części dnia. Bardziej schorowanym osobom warto przygotować ciepły posiłek lub pomóc w codziennej pielęgnacji ciała (np. w umyciu, uczesaniu włosów). Są też przypadki, w których seniorzy wymagają stałej obecności bliskich i wyjątkowo troskliwiej opieki, ponieważ są unieruchomieni na stałe w łóżku albo cierpią na postępującą demencję. W takiej sytuacji najbliżsi zastanawiają się, jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na osobę starszą. Mając taką możliwość wsparcia bliskiej osoby, starają się dowiedzieć, ile wynosi zasiłek opiekuńczy, czy to jest to samo co dodatek do emerytury po 75. roku życia albo czy zasiłek opiekuńczy wlicza się do emerytury.

Zasiłek dla opiekuna osoby starszej

Do świadczeń wypłacanych ustawowo należą zasiłki opiekuńcze na starsze osoby. Komu przysługuje taki zasiłek? Aby ułatwić opiekę nad seniorami, państwo oferuje świadczenia w postaci zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. Zasiłek przysługuje m.in. osobom, które ukończyły 75. rok życia i nie znajdują się w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki oraz pomocy osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Aktualne informacje na pytania, takie jak: termin złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy, kto wypłaca zasiłek opiekuńczy albo czy zasiłek opiekuńczy jest opodatkowany można znaleźć na stronach Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Opieka nad niesamodzielnym starszym bliskim zazwyczaj jest podstawą do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy. Osoby uprawnione do takiego świadczenia mogą złożyć wniosek, jeśli w tym czasie nie podejmują żadnej innej pracy lub rezygnują z zatrudnienia zarobkowego, aby sprawować opiekę m.in. nad seniorem, który ze względu na swoje schorzenia, wymaga stałej obecności i wsparcia innej osoby. Zasiłki opiekuńcze pozwalają nie tylko zakupić odpowiedni sprzęt czy środki higieniczne dla seniora, lecz także pomagają wesprzeć rehabilitację oraz leczenie, które mają na celu jak najbardziej poprawić komfort bliskiej nam osoby starszej.